top of page

FINANSIELL INFORMATION

Grangex uppslag.png

Vi producerar årsredovisningar och kvartalsrapporter.

Prospekt och bolagsbeskrivningar är exempel på övrig produktion vi gör i samband med ett bolags kapitalanskaffning. 

Vi åtar oss även omfattande IR-uppdrag i samarbete med specialister inom området.

"Fokus på effektiva lösningar som stärker varumärke och bidrar till bättre affärer"

EXEMPEL PÅ PRODUKTION

Årsredovisningar

Kvartalsrapporter

Prospekt

Bolagsbeskrivningar

Foldrar

bottom of page