FINANSIELL INFORMATION

Sotkamo_IMG_5450.jpg

I vårt nätverk finns specialkompetenser samlade som sätts samman efter projektens behov, det ger smidiga och kostnadseffektiva lösningar för er som kund.  

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Grafisk design

Finansiell information

Webb design

Vi producerar årsredovisningar och kvartalsrapporter.

Prospekt och bolagsbeskrivningar är exempel på övrig produktion vi gör i samband med ett bolags kapitalanskaffning. 

Vi åtar oss även omfattande IR-uppdrag i samarbete med specialister inom området.

"Fokus på effektiva lösningar som stärker varumärke och bidrar till bättre affärer"

EXEMPEL PÅ PRODUKTION

Årsredovisningar

Kvartalsrapporter

Prospekt

Bolagsbeskrivningar

Foldrar