Search

Förpackningsdesign Odlarns Biokol

Odlarns Biokol Premium används som jord
förbättrare. Det är laddat med hönsgödsel, mineraler och mikrober. Produkten är klimatsmart – binder koldioxid i marken som ger en ökad växtlighet.


Recent Posts

See All